Privacy Statement

ABN AMRO en uw persoonsgegevens

In dit Privacy Statement leest u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U mag erop vertrouwen dat wij dat op een zorgvuldige manier doen. Voor een specifieke website van de bank kan het zijn dat het gebruik van persoonsgegevens afwijkt van wat wij beschrijven in het algemene Privacy Statement. In die gevallen vindt u een ander Privacy Statement of krijgt u aanvullende informatie bij de specifieke website of online dienst. Wij vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent en niet voor verrassingen komt te staan.

Voor wie is dit privacy statement bedoeld?

Bent u klant van ons of heeft u interesse getoond in een bepaald product door bijvoorbeeld een aanvraag te doen? Dan gebruiken wij uw persoonsgegevens en geldt dit Privacy Statement voor u. Ook indien u onze website bezoekt of u inschrijft voor de nieuwsbrief of diensten van ABN AMRO Today, gebruiken wij uw persoonsgegevens.

Daarnaast is het mogelijk dat wij persoonsgegevens verwerken van personen die geen overeenkomst met ons hebben. Bijvoorbeeld wanneer we persoonsgegevens vastleggen en gebruiken van contactpersonen bij bedrijven aan wie we onze diensten verlenen, van aandeelhouders van deze bedrijven of van Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van deze bedrijven.

We mogen ook gegevens verwerken van personen die bijvoorbeeld borg staan voor klanten van ABN AMRO of van erfgenamen van een overleden klant.

Ook om betalingen mogelijk te kunnen maken, verwerken we gegevens van personen met wie we geen overeenkomst hebben. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens van de persoon aan wie u geld overmaakt die een bankrekening heeft bij een andere bank.

Bent u een van deze personen? Dan is dit Privacy Statement ook voor u bedoeld.

Onze contactpersoon voor uw vragen over privacy

Wij hebben binnen ons bedrijf een functionaris voor de gegevensbescherming, ook data protection officer of DPO genoemd, die in Nederland gevestigd is in Amsterdam (1082 PP), Gustav Mahlerlaan 10. Deze is de functionaris voor de gehele ABN AMRO Groep en wordt in België vertegenwoordigd door:

ABN AMRO Bank N.V. Privacy Officer, Roderveldlaan 5 bus 4, 2600 Antwerpen, be.compliance@be.abnamro.com

Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Verantwoordelijk voor uw gegevens is: ABN AMRO Bank N.V., een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te Gustav Mahlerlaan 10, in (1082 PP) Amsterdam, Nederland, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34334259, met Belgisch bijkantoor te 2600 Antwerpen, Roderveldlaan 5 bus 4, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer (BTW BE) 0819.210.332.

Lees verder

 1. Wat zijn persoonsgegevens?
 2. Op basis waarvan verwerken wij uw gegevens?
 3. Waarvoor gebruikt ABN AMRO uw gegevens?
 4. ABN AMRO groep en uw gegevens
 5. Het gebruik van gegevens met of zonder uw toestemming
 6. Andere partijen die uw gegevens gebruiken
 7. Gebruik van uw gegevens voor Direct Marketing
 8. Profilering
 9. Beveiliging van uw gegevens
 10. Uw gegevens buiten Europa
 11. Hoe bepalen wij hoelang wij uw gegevens bewaren?
 12. Welke rechten heb ik?

Heeft u een klacht of is iets onduidelijk?

Neem contact met ons op als u vragen heeft over het Privacy Statement. Wij helpen u graag.

ABN AMRO Bank N.V.
T.a.v. Privacy Officer
Roderveldlaan 5 bus 4
2600 Antwerpen

be.compliance@be.abnamro.com

Bent u het niet eens met de manier waarop wij omgaan met uw gegevens? Dan kunt u een klacht indienen bij ons op de bovenstaande gegevens. Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische en/of Nederlandse toezichthouders inzake bescherming van persoonsgegevens. Zie https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact of https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Op een ander moment nalezen?

U kunt ons Privacy Statement opslaan op uw telefoon, iPad of computer of als Pdf bestand naar uw emailadres versturen. [download Privacy Statement]

Wijziging van het Privacy Statement

Als er wijzigingen optreden in de wet of in onze diensten en producten, kunnen die gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. In dat geval wordt het Privacy Statement aangepast en informeren wij u daarover.

Cookies

Zoals vereist door artikel 129 van de Wet van 13/06/2005 betreffende de elektronische communicatie (WEC), wil ABN AMRO de bezoekers van haar websites informeren over het gebruik van cookies.

Cookies zijn computerbestanden in tekstformaat die door een webserver naar uw computer (of een ander toestel met internettoegang: smartphone, tablet e.d.) worden verzonden en daar worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt.

Wanneer u vervolgens met hetzelfde toestel opnieuw naar die website surft, raadpleegt de webserver de gegevens in de cookie. Cookies hebben enkel tot doel de bezoeker te identificeren wanneer hij of zij de website weer bezoekt. ABN AMRO gebruikt cookies niet voor commerciële acties of direct marketing.

Hoe cookies controleren of verwijderen?

De meeste webbrowsers aanvaarden cookies automatisch, maar u kunt de instellingen aanpassen om cookies te blokkeren of een melding te ontvangen wanneer er een cookie wordt opgeslagen. U kunt in alle browsers cookies blokkeren. Houd er wel rekening mee dat dit gevolgen kan hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van deze website.

ABN AMRO Today / Lifeline website eigen cookies

1. CraftSessionId

 • Naam: CraftSessionId.
 • Type: session cookie.
 • Doeleinde: is een cookie die een bepaalde ID bevat die gekoppeld is met session data op de server.
 • Meer informatie: sessiecookies of “transient cookies” worden gebruikt om statusgegevens op te slaan gedurende een bepaalde sessie. Deze cookies worden alleen opgeslagen in het tijdelijk cache-geheugen zolang een gebruiker de webserver bezoekt die de sessiecookie uitgeeft en worden uit de cache verwijderd wanneer de sessie wordt afgesloten. Dit is een belangrijk cookie, die verwijderd wordt van zodra de gebruiker browser afsluit. Als deze cookie niet gebruikt wordt, kunnen transacties niet correct/betrouwbaar uitgevoerd worden.
 • Website: today.abnamro.be en lifeline.abnamro.be
 • Juridische status volgens WEC: als sessiecookie is deze cookie vrijgesteld van de vereiste van toestemming conform artikel 129 van de WEC. Zie punt 3.4. van advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese privacy commissies) over de uitzonderingen op de toestemmingsvereiste voor cookies.

2. User identity cookie:

 • Naam: User identity cookie.
 • Type: persistent cookie (1u zonder ‘remember me’, 2 weken met ‘remember me’).
 • Doeleinde: primair doel van deze cookie is om de gebruiker te identificeren van zodra hij/zij is ingelogd.
 • Meer informatie: Deze cookie geeft de gebruiker de mogelijkheid om tussen opeenvolgende browser aanvragen (page requests) ingelogd te blijven, waardoor men toegang krijgt tot geautoriseerde website informatie . De User identity cookie bevat tokens, username of guestname, ingelogd blijven flag, browser versie (user-agent).
 • Website: today.abnamro.be en lifeline.abnamro.be
 • Juridische status volgens WEC: conform artikel 129 van de WEC en volgens punt 3.2. van advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese privacy commissies) zijn deze cookies niet vrijgesteld van de toestemmingsvereiste tenzij de gebruiker expliciet te kennen heeft gegeven dat zijn “user identity” bewaard mocht worden.

3. username cookie:

 • Naam: username cookie.
 • Type: persistent cookie (1 jaar).
 • Doeleinde: Deze cookie bevat de username die de gebruiker in geeft bij registratie of log-in.
 • Meer informatie:deze cookie geeft de gebruiker de mogelijkheid om tussen opeenvolgende browser aanvragen (page requests) ingelogd te blijven, waardoor men toegang krijgt tot geautoriseerde website informatie . De User identity cookie bevat tokens, username of guestname, ingelogd blijven flag, browser versie (user-agent).
 • Website: today.abnamro.be en lifeline.abnamro.be
 • Juridische status volgens WEC: conform artikel 129 van de WEC en volgens punt 3.2. van advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese privacy commissies) zijn deze cookies niet vrijgesteld van de toestemmingsvereiste. De cookie consent pop-up zal getoond worden.

4. vote history:

 • Naam: Vote history.
 • Type: persistent cookie (2 jaar).
 • Doeleinde: De cookie registreert het stemgedrag van de “vond u dit artikel nuttig” functionaliteit.
 • Meer informatie: De cookie registreert of een gepubliceerd artikel nuttig/interessant was voor de website bezoeker, nadat de bezoeker de vrijblijvende “vond u dit artikel nuttig” functionaliteit gebruikt heeft. Indien de website bezoeker na het lezen van een gepubliceerd artikel zijn mening niet te kennen geeft zal er geen cookie worden bijgehouden.
 • Website: today.abnamro.be
 • Juridische status volgens WEC: conform artikel 129 van de WEC en volgens het advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese privacy commissies) zijn deze cookies niet vrijgesteld van de toestemmingsvereiste. De cookie consent pop-up zal getoond worden.

5. Polls answers:

 • Naam: Polls answers.
 • Type: persistent cookie (1 jaar).
 • Doeleinde: deze cookie registreert de ontvangen antwoorden op de webinar mini-polls
 • Meer informatie:
 • Website: today.abnamro.be
 • Juridische status volgens WEC: conform artikel 129 van de WEC en volgens het advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese privacycommissies) zijn deze cookies niet vrijgesteld van de toestemmingsvereiste. De cookie consent pop-up zal getoond worden.

6. LifelineGuestUID:

 • Naam: Lifeline guest cookie.
 • Type: persistent cookie (1 jaar).
 • Doeleinde: Deze cookie zal een unieke “Guest UID” registeren, die verwijst naar de lifeline gebruikers data opgeslagen in de craft database.
 • Meer informatie: Tijdens de interactieve lifeline questionnaire kan de website gebruiker via interactieve geanimeerde vragen informatie vrijgeven over zijn/haar vermogenstoestand. De antwoorden worden tijdelijk bewaard in de craft lifeline database. Mocht de lifeline gebruiker zich nadien alsnog registreren voor het Today platform, dan zal de bewaarde informatie automatisch gekoppeld worden aan zijn ABN AMRO Today profiel.
 • Website: lifeline.abnamro.be
 • Juridische status volgens WEC: conform artikel 129 van de WEC en volgens het advies 04/2012 van de Groep 29 (overkoepelende organisatie van Europese privacycommissies) zijn deze cookies niet vrijgesteld van de toestemmingsvereiste. De cookie consent pop-up zal getoond worden.

Cookies van derde

1. Google analytics

 • Naam: Google Analytics
 • Type: persistent cookie
 • Doeleinde: statistisch relevante informatie verzamelen van de website bezoeker
 • Meer informatie: ABN AMRO Today & Lifeline maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van zijn website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies die opgeslagen zijn op de computers van gebruikers. De gegenereerde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de websites op te maken. Google zal deze informatie opslaan en gebruiken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op: http://www.google.com/privacyp...
 • Website: today.abnamro.be, lifeline.abnamro.be
 • Juridische status volgens WEC: Onze maatschappij kan niet garanderen dat deze website en de cookies ervan in overeenstemming zijn met de toepasselijke regelgeving. Surf naar de website van de derde voor meer informatie.