3 min

Waarom uw Private Banker soms een vraag stelt over een transactie

Het kan gebeuren dat u als cliënt bij ABN AMRO van uw Private Banker vragen krijgt over een welbepaalde transactie. Die dialoog gaan we met u aan met een duidelijk doel. In dit artikel geven we u graag wat meer uitleg over de Anti-Money Laundering (AML)-activiteiten en systemen bij onze bank, gericht op het voorkomen van witwaspraktijken. We doen dat aan de hand van een vraaggesprek met Marijn van Paassen, Head of AML Compliance.

Samengevat

  • Witwasserij zorgt voor oneerlijk speelveld en drukt wie zich wel aan de spelregels houdt uit de markt
  • Vijfde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie nu van kracht
  • Banken hebben als poortwachters van het financiële stelsel essentiële rol in het tegengaan van witwassen
Waarom uw Private Banker soms een vraag stelt over een transactie
Waarom uw Private Banker soms een vraag stelt over een transactie

Waarom stelt een Private Banker vragen aan cliënten over bepaalde transacties?


Als bank zien we ons soms genoodzaakt vragen aan onze cliënten te stellen wanneer een betaling of transactiepatroon niet goed overeenstemt met hetgeen we verwachten te zien. Dit kan immers een signaal zijn dat er sprake is van witwassen. Dat zal maar zelden daadwerkelijk het geval zijn, maar het behoort tot de taken van de bank om daarop alert te zijn en om transacties goed te kunnen verklaren. Vandaar dat het kan voorvallen dat de bank vragen stelt over de achtergrond van een transactie.

Wat is witwassen of money laundering precies?


Witwassen is het verhullen van de criminele oorsprong van gelden. Criminaliteit en de daarbij behorende geldstromen hebben een enorm ontwrichtende uitwerking op de maatschappij. Het zorgt voor een oneerlijk speelveld en drukt mensen en bedrijven die zich wel netjes aan de spelregels willen houden uit de markt.

Wat is de Anti-witwasrichtlijn, of Anti-Money Laundering Directive?

De onderliggende criminaliteit is een grensoverschrijdend probleem en daarom zijn internationale initiatieven nodig in de strijd tegen witwassen. De Europese Commissie heeft al in 1991 het initiatief genomen voor een anti-witwasrichtlijn die in de lokale wetgeving van alle lidstaten moest worden verwerkt. In België is zo de witwaswet van 1993 tot stand gekomen. Die Europese anti-witwasrichtlijn is in de loop der jaren meerdere keren geactualiseerd en de Belgische wetgeving evolueert telkens mee. Inmiddels is de vijfde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie van kracht. En die zal nog verder evolueren, zoals de hele financiële sector constant blijft evolueren.

Wat is de rol van banken in het algemeen en ABN AMRO in het bijzonder bij het vermijden van witwaspraktijken?

Banken hebben een hele belangrijke rol in het tegengaan van witwassen. Banken zijn de poortwachters van het financiële stelsel. De wetgever heeft ons een taak gegeven in de bescherming van de integriteit van dat financiële stelsel en toezichthouders zien erop toe dat banken die taak naar behoren uitvoeren. Maar dat is misschien te formeel uitgedrukt. Ik denk dat het ook onze morele taak is en dat onze cliënten dit ook van ons verwachten. ABN AMRO heeft als mission statement ‘Banking for Better, for generations to come’. Zo’n mission statement is niet geloofwaardig als je je als bank zelf niet bewust bent van je maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Wat doet ABN AMRO verder nog om witwassen te voorkomen?

In de kern komt het erop neer dat we ongebruikelijke transacties, waarvan de bank vermoedt dat ze te maken hebben met witwassen, gaan detecteren. Om te weten of het gaat om een ongebruikelijke transactie, moet je wel eerst goed weten wat voor de cliënt in kwestie een gebruikelijke transactie is.

Daarbij komt het ‘ken uw cliënt-principe’ ongetwijfeld goed van pas?

Alle klanten zijn verschillend, dus een one-size-fits-all-benadering volstaat niet. Vandaar dat we doelbewust ons ‘ken uw cliënt-principe’ hanteren waarbij we een welbepaalde cliënt in zijn geheel in kaart brengen. Waar komt het vermogen van de cliënt vandaan? Hoe komt dat vermogen bij de bank terecht? Welke diensten wenst de cliënt af te nemen? Hoe worden die gebruikt? Dat zijn allemaal zaken die we moeten weten en in kaart moeten brengen. We stellen daarbij inderdaad veel vragen en bewijsstukken aan de cliënt. Dat is noodzakelijk om onze taak goed uit te kunnen voeren.

Hartelijk dank voor de toelichting, Marijn.

Stelt uw Private Banker of iemand anders van de bank u binnenkort weer een vraag naar meer uitleg bij een welbepaalde transactie, dan weet u dat het in uw belang is om daaraan uw medewerking te verlenen, en in die van de maatschappij.

Marijn van Paassen
Head of AML Compliance
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.