3 min

Verschuivend Fed-beleid zorgt voor tumult op markten

De Amerikaanse Federal Reserve neemt stappen om de inflatie te bestrijden en de rente te verhogen. De beweeglijkheid op de financiële markten (volatiliteit) is hierdoor toegenomen.

Samengevat

  • Markten VS leveren 10% in op enkele weken tijd
  • De Fed bindt de strijd aan met de inflatie in de VSA
Verschuivend Fed-beleid zorgt voor tumult op markten
Verschuivend Fed-beleid zorgt voor tumult op markten

Voor aandelenmarkten zijn de eerste weken van het nieuwe jaar moeilijk geweest. In de VS hebben de markten zo’n 10% ingeleverd: niet eerder vond er in de VS zo’n forse daling plaats tijdens de eerste 16 handelsdagen van het jaar. Voor de Dow Jones en de S&P 500 Index lijkt januari de slechtste beursmaand te worden sinds maart 2020. De Nasdaq, waarin technologie-aandelen sterk vertegenwoordigd zijn, stevent zelfs af op het grootste maandverlies sinds oktober 2008. Aandelen in Europa en in de opkomende markten hadden aanvankelijk minder last van volatiliteit. Maar eerder deze week sloeg de beweeglijkheid ook over op aandelen in deze regio’s.

In grote lijnen zijn vooral de koersen van groei-aandelen flink gedaald. De verklaring hiervoor is dat groei-aandelen gevoeliger zijn voor rentestijgingen – en de Fed laat er geen twijfel over bestaan dat de rente omhoog gaat. Waarde-aandelen en defensievere aandelen deden het recent juist beter dan de bredere markt. Het verschil tussen de prestaties van groei- en waarde-aandelen wordt duidelijk geïllustreerd door de rendementen in de sectoren energie en technologie: in de energiesector werd dit jaar tot dusver een positief rendement van 16% gerealiseerd, terwijl de technologiesector bijna 13% inleverde.

Wij denken dat de forse toename van de volatiliteit vooral veroorzaakt wordt door de verschuivingen in het monetaire beleid in de VS, nu de Fed de strijd aanbindt met inflatie. Natuurlijk zijn er ook andere ontwikkelingen waar beleggers zich zorgen over maken. Denk aan de geopolitieke spanningen rond Oekraïne en de nog altijd sterk aanwezige omikron-variant van het coronavirus. Toch dragen deze factoren in onze optiek minder sterk bij aan de marktonrust dan het verschuivende Fed-beleid.

Verkrappende Fed maakt markten nerveus

Sinds vorig jaar heeft de Fed er duidelijk op gehint dat het monetaire beleid verkrapt zou gaan worden. Maar de urgentie van die verkrapping is toegenomen. Zo lag de Amerikaanse inflatie afgelopen december op 7% ten opzichte van december 2020. De Fed heeft ook onderkend dat de inflatie hardnekkiger is dan eerder werd aangenomen.

Afgelopen woensdag, op de persconferentie na de beleidsvergadering van de Fed, merkte Fed-voorzitter Jerome Powell op dat de bezorgdheid over de inflatie sinds december is toegenomen. Powell wees erop dat er weinig vooruitgang is geboekt bij het oplossen van de problemen in de toeleveringsketen die ontstaan zijn tijdens de pandemie. Wij blijven bij onze verwachting dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar 4 renteverhogingen zal doorvoeren. Maar in de financiële markten wordt gevreesd voor de mogelijkheid dat de Federal Reserve in 2022 zelfs meer dan 4 keer de rente gaat verhogen. Ook wij onderkennen het risico dat de Fed het dit jaar niet bij 4 renteverhogingen zal laten.

Conclusie vanuit beleggingsperspectief

Het is duidelijk dat we te maken hebben met een nieuwe economische realiteit, in de vorm van hogere inflatie en het begin van een renteverhogingstraject in de VS. We willen hierbij wel opmerken dat dit alles gebeurt in een periode waarin de economische groei nog altijd boven het trendmatige niveau ligt, al zal die groei volgend jaar waarschijnlijk vertragen.

Mede vanwege deze vooruitzichten hebben we vorig jaar de eerste stappen genomen om binnen onze beleggingsstrategie het risico te verminderen. Zo hebben we onze overweging in risicovolle beleggingen, zoals aandelen, wat verlaagd. En in onze obligatieportefeuille hebben we de blootstelling aan rentebewegingen in de VS verminderd. Meer recent hebben we onze sectorvoorkeuren aangepast, ten gunste van de meer waarde-georiënteerde aandelensectoren. Dit deden we onder meer door de wegingen in de sectoren financiële instellingen en energie te verhogen. Voor wat betreft de energiesector: het is moeilijk om te voorspellen hoe de situatie rond Oekraïne zich zal ontwikkelen. Maar de mogelijke impact van deze geopolitieke spanningen op de energieprijzen, met name in Europa, is een reden om op sectorniveau ook voorkeur te geven aan energie.

We kijken terug op een langdurige periode van zeer lage rentes en geringe inflatie; een periode die bovendien gevolgd werd door forse begrotingsstimulering en monetaire steunmaatregelen om de effecten van de corona-gerelateerde lockdowns tegen te gaan. Het afscheid van dit tijdperk valt de financiële markten zwaar, zo lijkt het. Toch zullen de markten zich nu moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit. De geschiedenis leert ons dat aandelenmarkten ook goed kunnen presteren wanneer de rente begint op te lopen, al verwachten wij dat die stijgende rente voorlopig gepaard zal gaan met hogere volatiliteit. Wij blijven daarom bij onze suggestie aan beleggers om aandelen te overwegen en obligaties te onderwegen.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.