2 min

Update obligaties: rente in de plus

Het jaar 2022 pakt vooralsnog zeer slecht uit voor obligatiebeleggers. Zelfs obligaties van hoge kwaliteit hebben 5% of meer ingeleverd. Met een korte onderbreking – direct na de invasie van Oekraïne – zijn de obligatierentes (yields) juist zeer sterk gestegen, in zowel de VS als Europa.

Samengevat

  • Verwachte agressieve renteverhogingen door centrale banken inmiddels volledig door beleggers ingeprijsd
  • Voor een positieve rente niet alleen meer uit te kijken naar looptijden van +10 jaar of kwaliteitsscores van BBB of slechter
  • Centrale banken stoppen binnenkort met het opkopen van bedrijfsobligaties
Update obligaties: rente in de plus
Update obligaties: rente in de plus

De stijging van de Europese obligatierente komt – veel meer dan in de VS – voor rekening van hogere inflatieverwachtingen. Tegenover een Federal Reserve (Fed) die vastbesloten is om de inflatie te lijf te gaan staat een geringe bereidwilligheid van de Europese Centrale Bank (ECB) om in te grijpen. De verwachte inflatiestijging loopt nu door tot in de tweede helft van het decennium en gaat veel verder dan de huidige uitschieters in de energieprijzen. Ook de ECB kan niet lang meer blijven stilzitten. En het zijn niet alleen maar de ‘haviken’ in de Raad van Bestuur van de ECB (de meest uitgesproken voorstanders van verkrappend beleid) die een renteverhoging tot boven nul dit jaar vanzelfsprekend vinden.

Verwachte agressieve renteverhogingen door centrale banken inmiddels volledig door beleggers ingeprijsd

Lichtpuntjes zijn er echter ook. De verwachte agressieve renteverhogingen door centrale banken tot in 2023 zijn inmiddels volledig door beleggers ingeprijsd. De risico’s lijken hiermee meer in evenwicht. Dit ondanks het feit dat de ECB nog altijd niet staat te trappelen om in de voetsporen van de Fed te treden, ook omdat de economische omstandigheden in Europa duidelijk anders zijn. De obligatierentes ontwikkelen zich vanaf nu waarschijnlijk zijwaarts. Er kan zelfs sprake zijn van een lichte kentering ten opzichte van de recente forse stijgingen. Een goed instapmoment na jaren van negatieve rentes.

Voor een positieve rente niet alleen meer uit te kijken naar looptijden van +10 jaar of kwaliteitsscores van BBB of slechter

Veel beleggers zijn lange tijd terughoudend geweest met het kopen van relatief veilige obligaties met een gering kredietrisico, omdat de rente daarop steeds dieper in het rood dook. De heropleving van de inflatie sinds de pandemie heeft deze rentes echter snel opgestuwd. Daarmee hebben deze obligatierentes weer een acceptabeler niveau bereikt, ook in vergelijking met liquiditeiten. Niet alleen staat de rente op 10-jaars Duitse Bunds weer stevig in de plus, ook die op 2-jaars Bunds is voor het eerst sinds 2014 weer positief. Voor een positieve rente hoeven beleggers niet alleen meer uit te kijken naar looptijden van meer dan 10 jaar of naar kwaliteitsscores van BBB of slechter.

Centrale banken stoppen binnenkort met het opkopen van bedrijfsobligaties

Beleggers kunnen eindelijk hun obligatieportefeuilles weer gaan opbouwen vanuit liquide middelen en daarbij ook overwegen het kredietrisico (denk aan bedrijfsobligaties) in portefeuilles te verlagen. Voor beleggers is het daarbij ook goed om zich te realiseren dat centrale banken binnenkort stoppen met het opkopen van bedrijfsobligaties (na vele jaren van steunaankoopprogramma’s). Bovendien bestaat het risico van recessie, ook in Europa. Kijkend naar Europese staatsobligaties: Franse staatsobligaties noteren een rente van tot wel 0,5% meer dan Duits staatspapier. Daarmee kan Frans staatspapier aantrekkelijk zijn, in het bijzonder nu Emmanuel Macron herkozen is als president.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.