2 min

Update obligaties: op welke kaarten inzetten?

De risicovrije rente is dit jaar gestegen, met negatieve obligatierendementen als gevolg. De reden? De stevige opstelling van de centrale banken, die duidelijk maakten dat de aanpak van de verhoogde inflatie zwaarder telt dan de ondersteuning van de groei. En dus draait vooralsnog alles om inflatie.

Samengevat

  • Voorkeur voor Europees staatspapier boven Amerikaanse Treasuries
  • ECB werkt aan nieuw beleidsinstrument dat risicopremie van afzonderlijke landen kan beheersen
  • Bedrijfsobligaties: terughoudend ten aanzien van segment met laagste kredietkwaliteit (CCC)
Update obligaties: op welke kaarten inzetten?
Update obligaties: op welke kaarten inzetten?

Onze economen voorspellen een normalisatie van de inflatie dit jaar: verwacht wordt dat de inflatie op duurzame goederen daalt en dat de druk op de keten afneemt. De afgelopen week was er voor het eerst sinds een tijd een inflatiemeevaller. De kerninflatie in de VS steeg minder dan verwacht en de inflatie op duurzame goederen daalde. Er is echter nog altijd reden voor terughoudendheid. De totale Amerikaanse inflatie bereikte onder invloed van de energieprijzen het hoogste punt in 40 jaar, terwijl de prijzen die aan producenten worden betaald aanzienlijk stegen. Door de inflatie blijven de onzekerheid en volatiliteit hoog. In het geval van obligaties in euro’s draagt de oorlog in Oekraïne eveneens bij aan de onzekerheid. Welke vastrentende kaarten vallen er op dit moment nog in te zetten?

Voorkeur voor Europees staatspapier boven Amerikaanse Treasuries

Als eerste dienen geïndexeerde obligatieleningen zich aan. Deze beleggingscategorie heeft dit jaar enige bescherming geboden, al wordt daarin wel te veel inflatie verrekend in vergelijking met de prognoses van onze economen. Inmiddels is de stevige toon van de centrale banken voor een groot deel ook ingeprijsd en kunnen staatsobligaties hun plekje in de beleggingsportefeuille heroveren. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar Europees staatspapier boven Amerikaanse Treasuries. De inflatie ligt aan beide kanten van de Atlantische oceaan hoog, maar is breder verankerd in de VS. Treasuries lopen daardoor een groter risico als de inflatie toch hardnekkiger blijkt. Bovendien loopt Europa een groter risico op negatieve effecten door de oorlog in Oekraïne, waardoor in een ‘risk off’-scenario de rentes kunnen dalen.

ECB werkt aan nieuw beleidsinstrument dat risicopremie van afzonderlijke landen kan beheersen

Voor de langetermijnbelegger bieden staatsobligaties uit de periferie van Europa een interessante risicopremie. De betere integratie van de EU tijdens de pandemie en een eensgezindere opstelling ten aanzien van de invasie in Oekraïne rechtvaardigen een krappere risicopremie. Bovendien geven medewerkers van de ECB aan dat de centrale bank aan een nieuw beleidsinstrument werkt dat de risicopremie van afzonderlijke landen waar nodig kan beheersen. Voor definitieve uitspraken is het nog te vroeg, maar afhankelijk van de details kan alleen al de aanwezigheid van een dergelijk instrument tot krappere risicopremies leiden. Risico vormt een opleving van het populisme, die de integratie van de EU bedreigt. Dat is niet onze verwachting, maar we volgen de Franse verkiezingen op de voet.

Bedrijfsobligaties: terughoudend ten aanzien van segment met laagste kredietkwaliteit (CCC)

Bij bedrijfsobligaties is sprake van een sterke fundamentele ontwikkeling terwijl de risicopremies zijn opgelopen. Het wanbetalingspercentage blijft naar verwachting laag, wat high yield-obligaties ten goede kan komen. We zijn terughoudend ten aanzien van het segment met de laagste kredietkwaliteit (CCC). Die bedrijfsleningen hebben als eerste last van een hogere rente en inflatie. De meeste bedrijven met een investment-grade kredietbeoordeling moeten het directe effect van de inflatie kunnen opvangen, dankzij de mate waarin deze zelf hun prijzen kunnen bepalen, evenals de hoge huidige winstgevendheid. Een risico dat zich op de Europese markt aandient is dat de ECB de obligatie-aankopen stopzet.

Per saldo vallen er bij vastrentende waarden kaarten in te zetten. De inflatie blijft iets om in de gaten te houden. De regels van het spel worden er mogelijk niet anders van, maar wel de richting.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.