1 min

Update obligaties: inflatie als kompas

De vraag of de hoge inflatie van dit moment aanhoudt of van tijdelijke aard is, blijft onderwerp van discussie. De economen bij ABN AMRO zijn van mening dat de recente inflatie een tijdelijke uitschieter is en dat de obligatierente tot ruim in het komende jaar blijft hangen op het huidige lage niveau.

Samengevat

  • We delen met u onze wekelijkse update over de obligatiemarkten.
Update obligaties: inflatie als kompas
Update obligaties: inflatie als kompas

De markten rekenen daarentegen op een cyclus van renteverhogingen die eerder van start gaat en de risicopremies zijn over de hele linie wat opgelopen. Obligatieleningen van overheden uit de kernlanden van de eurozone noteren nog altijd een negatieve rente en die zijn dan ook niet in trek; daarentegen kan enig rendement nog wel worden gerealiseerd met obligaties uit de periferie, zoals Italië en Spanje, en met bedrijfsobligatieleningen. Omdat we echter uitgaan van inflatie als tijdelijk fenomeen verwachten we dat er extra rendement te verdienen valt met inlopende risicopremies bij bedrijfsobligaties.

In onze optiek kleven er maar weinig nadelen aan het aanhouden van bedrijfsobligaties. Zo gaan investment-grade ondernemingen in het algemeen minder gebukt onder een zware schuldenlast, mede dankzij de groeiende omzet door de lockdown-versoepelingen. Daarnaast lijkt de Europese Centrale Bank (ECB) eropuit om langduriger te blijven opkopen en steun te verlenen. Landen in de periferie, zoals Italië en Spanje, kunnen meeliften op het positieve sentiment in verband met verdere Europese integratie.

Daarnaast gaat onze voorkeur nog altijd uit naar schulden uit de opkomende markten (EMD). Wel zijn we voorzichtig, want we voorzien volatiliteit die het sentiment over deze beleggingscategorie kan beïnvloeden. Dat gebeurt ook nu al, ondanks dat de afbouw van de activa-aankopen (‘tapering’) door de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) nog moet beginnen. Veel centrale banken in de opkomende markten zijn bovendien al gestart met renteverhogingen, waardoor de rentes op de lokale markten omhooggaan. De situatie in China, de grootste partij in de opkomende markten, blijft eveneens onzeker. Sterker nog, veel van de recente opwaartse beweging in de risicopremies komt op het conto van Chinese bedrijven.

Toch blijven we positief over EMD, zeker gezien de hoge grondstoffenprijzen en daarmee het overschot op de lopende rekening van die landen. Deze situatie kan namelijk een scenario voorkomen zoals bij de tapering door de Fed in 2013, die de markten flink overhoopgooide. We blijven de ontwikkeling van de Amerikaanse rente, de mondiale groei en de stemming onder beleggers scherp in de gaten houden.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.