1 min

Update obligaties: goed van start

Het jaar 2021 eindigde met aandelen op recordhoogten en dus met een positief sentiment rond risicovolle beleggingen aan de vooravond van 2022. Die risicobereidheid geldt ook voor obligaties. Daarom handhaven we onze overwogen positie in risicovolle obligaties ten opzichte van veiligere obligaties.

Samengevat

  • Onderweging obligaties pakte in 2021 goed uit
  • Nog altijd voorkeur voor bedrijfsobligaties
  • Risicopremies (spreads) op EMD het hoogst
Update obligaties: goed van start
Update obligaties: goed van start

Onderwerp van gesprek op de obligatiemarkten is de stevige toon die de Fed sinds eind 2021 laat horen. Die andere insteek van de Fed strookt met de meeste posities die wij op dit moment aanhouden. Onze onderweging van obligaties als algehele beleggingscategorie – versus een overweging van aandelen – pakte in 2021 dan ook goed uit. Binnen het obligatiesegment hebben we er goed aan gedaan om risicovolle obligaties te overwegen, en dan met name high-yield bedrijfsobligaties en schulden uit opkomende markten (emerging market debt; EMD).

Vooruitlopend op de verandering in de toon van de Fed ten aanzien van de inflatiestijging in de VS hadden we onze prognoses al bijgesteld naar meer renteverhogingen. Ook hadden we besloten het Amerikaanse duratierisico (rentegevoeligheid) van onze EMD-posities vrijwel volledig af te dekken.

In de laatste week van december werd de obligatiehandel bemoeilijkt door een gebrek aan liquiditeit. Toen ging de stijging van de rente op Duitse Bunds gelijk op met de rentestijging van Amerikaanse staatsobligaties. Voor het eerst sinds bijna drie jaar komt de rente op Duitse Bunds in de buurt van positief terrein. Wel tekenen we daarbij aan dat we uiteenlopend beleid tussen de ECB en de Fed voorzien. De eerste houdt volgens ons de rente langer laag, waardoor de Europese rentes in 2022 minder snel omhoog zullen schieten dan de Amerikaanse. De waarde van onze positie in Europese obligaties zou daarmee beter op peil moeten blijven, tenminste tot op zekere hoogte. Zoals al een tijdje het geval is, gaat onze voorkeur nog altijd uit naar bedrijfsobligaties.

Voor wat betreft onze allocatie naar risicovolle obligaties: vorig jaar begon niet goed voor EMD. Bij beleggers vatte het idee post van oververhitting van de Amerikaanse economie en de rente steeg. Toch heeft deze beleggingscategorie de rest van vorig jaar veel van het verloren terrein teruggewonnen. De jongste cijfers over de mondiale economische groei, de koersrally van aandelen en de afnemende zorg over de nieuwe coronavariant zijn allemaal gunstig voor EMD. Binnen ons beleggingsuniversum zijn de risicopremies (spreads) op EMD het hoogst; zo’n bron van rendement laten we niet graag lopen. Datzelfde geldt voor high-yield bedrijfsobligaties. We hebben dan ook besloten om geen wijzigingen aan te brengen in dit deel van de portefeuille. Zoals gezegd hebben we wel het duratierisico van onze EMD-allocatie afgedekt.

Erik Joly
Erik Joly
Chief Investment Officer
Reacties
Er zijn nog geen reacties geplaatst bij dit artikel.